Vesopäivän turvallisuuskoulutus koulujen henkilökunnalle

Koulutuksen voi räätälöidä oppilaitoksen toiveiden mukaisesti valiten kaksi kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat ensiapu, uhkatilannekoulutus ja oppilaitoksen paloturvallisuus. Kaikki osa-alueet ovat kolmen
tunnin mittaisia.

Ensiapukurssi koulun henkilökunnalle (3h)

Koulutus on koulun henkilökunnalle suunnattu kolmen tunnin ensiapukurssi. Ensiapukurssilla opetellaan tarvittavia ensiaputaitoja henkeä pelastavasta ensiavusta nivelvammojen kuten nyrjähdysten hoitoon. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia kuten peruselvytys ja sydäniskurin (defibrillaattori) käyttö.

Ensiapukurssin tavoitteena on opettaa, kerrata ja antaa varmuutta toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ensiavusta.

Sisältö:
• Tilannearvion tekeminen
• Tajuttoman henkilön kohtaaminen ja ensiapu
• Tajuttoman henkilön siirtäminen ja lämpimänä pitäminen
• Elottoman henkilön kohtaaminen ja annettava ensiapu
• Peruselvytys (Painelupuhalluselvytys)
• Painelupuhalluselvytys + sydäniskurin käyttö
• Verenvuodon tyrehdyttäminen
• Tukehtuminen
• Nivelvammat

Uhkatilannekoulutus koulun henkilökunnalle (3h)

Uhkatilannekoulutus antaa käytännön oppeja ennaltaehkäistä ja kohdata uhkaavia tilanteita. Koulutus sisältää teoriaa sekä käytännön harjoitteita. Koulutuksessa käydään myös toiminta traumaattisen tapahtuman jälkeen.

Sisältö:
• Turvallisuus oppilaitoksen näkökulmasta
• Lainsäädäntö
• Ennaltaehkäisevä toiminta
• Toiminta uhkaavassa tilanteessa
• Uhkaavan henkilön kohtaaminen
• Kuinka toimia uhkaavassa tilanteessa
• Toiminta uhkaavan tilanteen jälkeen
• Psyykkiset kriisit
• Toiminta traumaattisen tilanteen jälkeen

 

Oppilaitoksen paloturvallisuuskoulutus (3h)

Oppilaitoksen paloturvallisuuskoulutuksessa käydään perustiedot ennaltaehkäisevästä paloturvallisuudesta sekä toiminnasta tulipalotilanteissa. Koulutuksessa perehdytään oppilaitoksen paloturvallisuuteen turvallisuuskävelyn muodossa ja harjoitellaan alkusammuttamista käytännössä.

Sisältö:
• Tulipalon edellytykset
• Palon kehittymisen vaiheet
• Poistumisturvallisuus
• Toiminta tulipalossa ja henkilökunnan vastuut
• Alkusammutus
• Harjoitukset
• Oman oppilaitoksen turvallisuuskävely
• Alkusammutusharjoitus

Koulutuksen yhteyshenkilö
Hannu Kahila
koulutusvastaava
Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä


  Ilmoittaudu koulutukseen

  expand_more

   Yhteyshenkilön yhteystiedot
   Osallistujien yhteystiedot

   Osallistuja